تولد ۵ قلوها در شیراز 20 شهریور 1400
در بیمارستان حضرت زینب:

تولد ۵ قلوها در شیراز

رئیس بیمارستان حضرت زینب شیراز از تولد ۵ قلوها در این بیمارستان خبر داد.