افتتاح و بهربرداری دو کتابخانه سیار در فارس 30 آبان 1401

افتتاح و بهربرداری دو کتابخانه سیار در فارس

طی آئینی دو کتابخانه عمومی سیار برای شیراز و داراب افتتاح و بهربرداری رسید.

راه اندازی کتابخانه سیار در فارس 08 تیر 1401

راه اندازی کتابخانه سیار در فارس

کتابخانه عمومی سیار در فارس راه اندازی میشود.