جهرم، میزبان مسابقات پاورلیفتینگ کشور 21 اسفند 1400

جهرم، میزبان مسابقات پاورلیفتینگ کشور

مسابقات پاورلیفتینگ کشور با حضور ورزشکارانی از هفت استان در جهرم برگزار شد.