نخستین دوره مسابقات پاورلیفتینگ بانوان استان برگزار شد 03 آبان 1400

نخستین دوره مسابقات پاورلیفتینگ بانوان استان برگزار شد

شیراز ، میزبان نخستین دوره مسابقات پاورلیفتینگ بانوان استان فارس بود.