طاعون به جان بهرام گور افتاد/ دام‌های اهلی بلای جان حیات وحش 17 آبان 1400

طاعون به جان بهرام گور افتاد/ دام‌های اهلی بلای جان حیات وحش

طاعون نشخوارکنندگان کوچک مدتی است که به جان حیات وحش افتاده است و هر روز در یکی از مناطق زیست محیطی جان علفخواران وحشی را می‌گیرد، بیماری که دام‌های اهلی به جان آن‌ها انداخته اند.