کشف نماد‌های بین‌النهرین در دروازه پارسه 17 آذر 1400

کشف نماد‌های بین‌النهرین در دروازه پارسه

کاوش‌های باستان‌شناسی در دروازه پارسه به کشف آجر‌های لعاب‌دار مربوط به بین‌النهرین باستان ختم شد .