مردم این منطقه هرگز مریض نمیشوند 14 مهر 1400

مردم این منطقه هرگز مریض نمیشوند

«قبیله هونزا» نام مردمی است که به دلیل نوع رژیم غذایی خود جوانی دائمی دارند و حتی زنان این قبیله در هفتاد سالگی هم می‌توانند باردار شوند.