روند فروش اموال مازاد دستگاه ها باید تغییر کند 26 دی 1400
استاندار فارس:

روند فروش اموال مازاد دستگاه ها باید تغییر کند

استاندار فارس گفت: روند فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی استان تاکنون قابل قبول نیست و باید این روند تغییر کند.