آغاز طرح نظارت ویژه ایام پایانی سال در فارس 01 اسفند 1400

آغاز طرح نظارت ویژه ایام پایانی سال در فارس

مدیر بازرسی و نظارت اصناف فارس گفت: طرح نظارت ویژه ایام پایانی سال از امروز آغاز شده و تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت.