گشایش نمایشگاه هنری ترنج در آباده 25 آذر 1400

گشایش نمایشگاه هنری ترنج در آباده

نمایشگاه هنری ترنج در نگارخانه استاد ذوالفنون آباده گشایش یافت.