نیاز‌های فرهنگی امروز جامعه بازنگری شود 19 آبان 1401
مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس:

نیاز‌های فرهنگی امروز جامعه بازنگری شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: برای حکمرانی فرهنگی به ابزار‌هایی نیاز است و باید نیاز‌های امروز جامعه در حوزه فرهنگی دیده شود و طبق تاکیدات مقام معظم رهبری به بازنگری در این حوزه نیاز است.