تکذیب تصاویر تخلیه اعضای بدن یک زن در شیراز 11 بهمن 1400

تکذیب تصاویر تخلیه اعضای بدن یک زن در شیراز

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی فارس، تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، مبنی بر تخلیه اعضای بدن یک زن توسط قاچاقچیان در شیراز را کذب اعلام کرد.