کشف 51 دستگاه استخراج ارز ديجيتال قاچاق در گراش 20 دی 1400

کشف 51 دستگاه استخراج ارز ديجيتال قاچاق در گراش

جانشين فرمانده انتظامي استان از کشف 51 دستگاه استخراج ارز ديجيتال قاچاق به ارزش 15 ميليارد ريال در شهرستان "گراش" خبر داد.