کشف ۱۰ لپتاب قاچاق در فراشبند 21 آبان 1401

کشف ۱۰ لپتاب قاچاق در فراشبند

فرمانده انتظامی فراشبند گفت: از توقیف سواري پژو حامل رایانه قاچاق ۱۰ لپتاپ به ارزش 3 ميليارد ريال کشف شد.