کشف بیش از ۴ هزار مواد محترقه در جهرم 24 اسفند 1400

کشف بیش از ۴ هزار مواد محترقه در جهرم

۴ هزار و ۲۳۵ عدد انواع مواد محترقه کشف در جهرم کشف شد.

گوسفند قاچاق به مرز نرسید 13 اسفند 1400

گوسفند قاچاق به مرز نرسید

۱۲۲ راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز در جهرم کشف شد.

کشف ۱۲۰ راس گوسفند قاچاق در حیاط منزل مسکونی 10 دی 1400

کشف ۱۲۰ راس گوسفند قاچاق در حیاط منزل مسکونی

۱۲۰ راس گوسفند قاچاق در حياط منزل مسکونی در شهرستان جهرم کشف شد.