لزوم حمایت مردم شیراز از سیل زدگان جنوب فارس 16 دی 1400

لزوم حمایت مردم شیراز از سیل زدگان جنوب فارس

فرماندار شیراز گفت: شهروندان و کامیون دارن به کمک سیل زدگان جنوب فارس بشتابند.