تحویل 20 کودک با نیازهای ویژه به خانواده های متقاضی در فارس 04 آبان 1401

تحویل 20 کودک با نیازهای ویژه به خانواده های متقاضی در فارس

مدیرکل بهزیستی فارس از انتقال 20 کودک با نیازهای ویژه به خانواده های متقاضی در استان خبر داد.

500 خانواده فارسی متقاضی فرزند خواندگی 12 مهر 1401

500 خانواده فارسی متقاضی فرزند خواندگی

معاون اجتماعی بهزیستی استان فارس گفت: حدود ۵۰۰ خانواده در استان فارس متقاضی فرزند خواندگی هستند.