بهره برداری از ۳ جایگاه سوخت در فارس 13 فروردین 1401

بهره برداری از ۳ جایگاه سوخت در فارس

با بهره برداری از سه باب جایگاه سوخت با سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی، در فارس تعداد جایگاه‌های سوخت به ۳۰۲ باب رسید.