در هفته یازدهم:تساوی فجر با استقلال ملا‌ثاتی 09 آبان 1401

در هفته یازدهم:تساوی فجر با استقلال ملا‌ثاتی

فجر شهید سپاسی شیراز با استقلال ملاثاتی به تساوی یک بر یک رضایت داد.