بزرگترین یادمان فاطمی در فتح آباد خفر افتتاح می شود 30 آذر 1400

بزرگترین یادمان فاطمی در فتح آباد خفر افتتاح می شود

بزرگترین یادمان فاطمی(یاس کبود)کشور در فتح آباد خفر دوم دیماه افتتاح خواهد شد.