استخر بلای جان دو خواهر و برادر در قلات 04 اسفند 1401

استخر بلای جان دو خواهر و برادر در قلات

دو خواهر و بردار بر اثر غرق شدگی جان خود را در قلات شیراز از دست دادند.