افتتاح طرح غربالگری تنبلی چشم در قیروکارزین 25 اردیبهشت 1401

افتتاح طرح غربالگری تنبلی چشم در قیروکارزین

سرپرست اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین از افتتاح طرح پیشگیری از تنبلی و بینایی سنجی کودکان در شهرستان قیروکارزین خبر داد.