توزیع بیش از ۵۰ هزار پرس غذای نذری در فارس 26 شهریور 1401

توزیع بیش از ۵۰ هزار پرس غذای نذری در فارس

بزرگترین غذای نذری اربعین استان فارس در روستای مهرنجان کازرون طبخ و توزیع شد .