۵ کلید دستیابی به غذای ایمن و سالم 30 آذر 1400

۵ کلید دستیابی به غذای ایمن و سالم

یافته های علمی نشان می دهد بیش از ۲۰۰ بیماری می تواند از راه مواد غذایی، افراد را مبتلا سازد، بنابراین تغذیه عامل مهمی در حفظ و ارتقای سلامت در تمام طول دوران زندگی است و در این مطلب، پنج گام مهم برای حفظ بهداشت و ایمنی مواد غذایی را دنبال می کنیم.