دستگاه ها و سازمان‌های استان برای مدیریت سفرهای نوروزی در شرایط مختلف کرونایی آماده باشند 08 دی 1400

دستگاه ها و سازمان‌های استان برای مدیریت سفرهای نوروزی در شرایط مختلف کرونایی آماده باشند

استاندار فارس عنوان کرد: اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و سایر ارگان‌های دخیل در موضوع سفر باید سناریوهای مختلفی برای شرایط مختلف کرونایی داشته باشند و بتوانند سفرهای نوروزی را در شرایط کنونی کرونا یا شرایط بدتر و بهتر از اکنون را مدیریت کنند.