نظارت ۱۲۰ اکیپ بر ذبح بهداشتی و شرعی دام در فارس 07 تیر 1402

نظارت ۱۲۰ اکیپ بر ذبح بهداشتی و شرعی دام در فارس

مدیرکل دامپزشکی فارس گفت: همزمان با عید سعید قربان ۱۲۰ اکیپ ثابت و سیار کار نظارت بر ذبح بهداشتی و شرعی دام را در این استان بر عهده خواهند داشت.