افزایش عوارض بیش از ۵۰ درصد در دستور کار شهرداری شیراز نیست 01 اردیبهشت 1401

افزایش عوارض بیش از ۵۰ درصد در دستور کار شهرداری شیراز نیست

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز گفت: هیچگونه افزایشی در عوارض بیش از ۵۰ درصد در دستور کار شورای اسلامی و شهرداری شیراز نیست.