افزایش طول عمر انسان با کمک عروس های دریایی 11 شهریور 1401

افزایش طول عمر انسان با کمک عروس های دریایی

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که رمزگشایی زیست شناسی مولکولی و ژنی نوعی عروس دریایی، شاید بتواند به کشفیاتی در مورد پیری انسان کمک کند.