با این اختراع برق گرفتگی از کلید و پریز دیگر اتفاق نمی افتد 07 آبان 1400

با این اختراع برق گرفتگی از کلید و پریز دیگر اتفاق نمی افتد

اختراع کلید و پریز ضد انفجار و ضد آب مغناطیسی خطرات برق گرفتی از پریزها و کلیدها را به صفر می‌رساند.