قهرمانی دانشجوی دانشکده علوم پزشکی گراش در مسابقات شطرنج آنلاین 30 مهر 1400

قهرمانی دانشجوی دانشکده علوم پزشکی گراش در مسابقات شطرنج آنلاین

هانیه شجاعیان ، دانشجویی رشته علوم آزمایشگاهی دانشکده علوم پزشکی گراش ، در مسابقات شطرنج آنلاین بخش انفرادی خواهران موفق به کسب مقام قهرمانی شد.