بهره برداری از ۷ پروژه علوم پزشکي لارستان در دهه فجر 17 بهمن 1401

بهره برداری از ۷ پروژه علوم پزشکي لارستان در دهه فجر

در دهه فجر امسال ۷ پروژه در بخش های متعدد بهداشتی، آموزشی، رفاهی و عمرانی در زیربنای ۵۷۴۴ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۱۸ میلیارد ریال در دانشگاه علوم پزشکی لارستان افتتاح خواهد شد.