ورزشکار فارسی به دومین قله بلند ایران صعود کرد 23 شهریور 1400

ورزشکار فارسی به دومین قله بلند ایران صعود کرد

ورزشکار کوهچناری در هجدهمین برنامه ملی سیمرغ کوه‌های ایران، با دوچرخه به قله علم کوه دومین قله بلند کشور، صعود کرد