اضافه شدن 37 رشته جدید به مراکز علمی کاربردی فارس 26 خرداد 1401

اضافه شدن 37 رشته جدید به مراکز علمی کاربردی فارس

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس از اضافه شدن ۳۷ رشته جدید برای پذیرش دانشجو در ترم اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مراکز علمی کاربردی این استان خبر داد.