درگذشت پدر شهید در اشکنان 26 آذر 1401

درگذشت پدر شهید در اشکنان

غلامرضا حدادی پدر بزرگوار شهید محمد حدادی به فرزند شهیدش پیوست.