تشییع پیکر شهید حبیب اله حقیقی در مبارک آباد شهرستان قیروکارزین 16 دی 1400

تشییع پیکر شهید حبیب اله حقیقی در مبارک آباد شهرستان قیروکارزین

پیکر مطهر شهید حبیب اله حقیقی در میان استقبال مردم قیروکارزین تشییع شد.

استقبال از دو شهید دوران دفاع مقدس در قیروکارزین 14 دی 1400

استقبال از دو شهید دوران دفاع مقدس در قیروکارزین

استقبال مردم شهرستان قیروکارزین از دو شهید دوران دفاع مقدس.