درگذشت مادر دو شهید در ممسنی 25 اسفند 1400

درگذشت مادر دو شهید در ممسنی

مادران شهیدان علی بخش و جهان بخش شهادت بر اثر کهولت سن آسمانی شد.