تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم بر روی دستان مردم شیراز 06 آذر 1401

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم بر روی دستان مردم شیراز

پیکر پاک شهید مدافع حرم داوود جعفری امروز بر دستان مردم شیراز تشییع شد.