درگذشت پدر سردار سرلشکر شهید اعتمادی 27 بهمن 1400

درگذشت پدر سردار سرلشکر شهید اعتمادی

پدر شهید سردار سرلشکر هاشم اعتمادی دار فانی را وداع گفت.