تشییع شهدای امنیت در شیراز 03 شهریور 1401

تشییع شهدای امنیت در شیراز

پیکر مطهر شهیدان محمد اسلامی و محمد سجادی زاده در شیراز تشییع شد.