درگذشت مادر شهیدان احمد و خلیل کریم در فسا 30 مهر 1401

درگذشت مادر شهیدان احمد و خلیل کریم در فسا

مادر شهیدان احمد و خلیل کریم بر اثر سهولت سن دعوت حق را لبیک گفت.