ببینید | استفاده قطری‌ها از میزبانی جام جهانی برای تبلیغ حجاب 02 آذر 1401

ببینید | استفاده قطری‌ها از میزبانی جام جهانی برای تبلیغ حجاب

قطری‌ها از میزبانی جام جهانی برای تبلیغ حجاب و گرایش به اسلام در بین طرفداران تیم‌های مختلف استفاده می‌کنند.