مادر ۴۰ ساله ۵ قلو به دنیا آورد 21 دی 1400

مادر ۴۰ ساله ۵ قلو به دنیا آورد

مادر ۴۰ ساله در بیمارستان حضرت زینب(س) ۵ قلو به دنیا آورد.

اهدا ۱۵۰ تخته پتو و ۲۰۰ جفت ملحفه به بیمارستان حضرت زینب 23 آذر 1400

اهدا ۱۵۰ تخته پتو و ۲۰۰ جفت ملحفه به بیمارستان حضرت زینب

۱۵۰ تخته پتو و ۲۰۰ جفت ملحفه به بیمارستان حضرت زینب شیراز اهدا شد.

تولد ۵ قلوها در شیراز 20 شهریور 1400
در بیمارستان حضرت زینب:

تولد ۵ قلوها در شیراز

رئیس بیمارستان حضرت زینب شیراز از تولد ۵ قلوها در این بیمارستان خبر داد.