عاملان آتش سوزی ۴۰ مغازه در کوهچنار در دام‌پلیس 25 اسفند 1401

عاملان آتش سوزی ۴۰ مغازه در کوهچنار در دام‌پلیس

فرمانده انتظامی کوه‌چنار از شناسایی و دستگیری عاملان آتش‌سوزی پاساژ آریا در این شهرستان خبر داد.