تامین آب ۱۸ روستای شیراز در دستورکار قرار دارد 16 آذر 1400
استاندار فارس:

تامین آب ۱۸ روستای شیراز در دستورکار قرار دارد

محمد هادی ایمانیه گفت:تامین آب شرب ۱۸ روستای شهرستان شیراز تا خرداد ۱۴۰۱ با اختصاص مبلغ ۲۰ میلیارد تومان در دستورکار قرار میگیرد.