آبگیری سد‌های استان فارس از میانگین کشوری بالاتر است 25 اسفند 1401

آبگیری سد‌های استان فارس از میانگین کشوری بالاتر است

مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس گفت: از حجم ۳ میلیارد مترمکعبی ۹ سد استان، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب آبگیری شده، که از میانگین کشوری بالاتر است.

افزایش ورودی آب به سد‌های فارس 13 دی 1400

افزایش ورودی آب به سد‌های فارس

حجم آب قابل استفاده پشت سد‌های استان فارس به ۷۷۸ میلیون متر مکعب رسید.