۶ راهکار ساده برای تشخیص سلامت ماهی
۶ راهکار ساده برای تشخیص سلامت ماهی
تشخیص سلامت ماهی، مهم ترین اصل در هنگام خرید است که با روش های ساده ای می توان به این آگاهی دست یافت. در ادامه با ۶ روش ساده برای تشخیص سلامت ماهی آشنا می شویم.
به گزارش مهرنما فارس، زهره فیروزی کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز گفت:ماهی سالم و تازه بوی مطبوعی دارد؛ اگر از آب­ های شیرین صید شده باشد بوی گیاهان آبزی آن منطقه را می­دهد، اما ماهی فاسد بوی نامطبوعی دارد که بیشتر اوقات بوی آمونیاک و ترشیدگی و در اثر پیشرفت فساد، بوی گندیدگی می ­دهد.

۲-     حالت فلس­ها و پولک­ها در ماهی

وی افزود:در رابطه با ماهی ­های تازه، فلس­ها به طور کامل به بدن ماهی چسیبیده و به سختی جدا می­شود؛ در حالی که در ماهی ­های فاسد فلس ­ها برجسته بوده و به راحتی کنده می­شود.

۳-  شکل بدن ماهی

فیروزه ادامه داد:بدن ماهی­ های تازه قابلیت ارتجاعی دارد و فاقد ترشحات است؛ در حالی که فشار با انگشت روی بدن ماهی ­های فاسد، ایجاد فرورفتگی می­کند. همچنین ترشحات بدن ماهی زیاد بوده و حالت چسبندگی دارد.

۴- چشم­های ماهی

این کارشناس اضافه کرد:در ماهی­های تازه علاوه بر اینکه چشم­ها شفاف و درخشان است، حالت محدب دارد؛ اما در ماهی­های فاسد چشم­ها تیره و کدر است و کره چشم در حفره چشم فرو رفته است.

۵-     سرپوش گوش­ها

زهره فیروزه تصریح کرد:در ماهی­های تازه سرپوش گوش­ها به طور تقریبا کامل چسبیده است و سطح داخلی آن­ها لکه ندارد، اما در ماهی­های تازه این سرپوش ها تا حدودی جدا بوده و بر روی سطح داخلی آن لکه­های قهوه ای و قرمز رنگ دیده می­شود.

۶-     حالت آبشش­ها

او گفت:در ماهی­ های تازه آبشش­ها مرطوب و به رنگ قرمز روشن است، اما در ماهی فاسد آبشش­ها مرطوب نبوده و رنگی خاکستری دارد