۲ عضو شورای شهر و معاون سابق شهرداری شیراز با دستور قضایی بازداشت شدند
۲ عضو شورای شهر و معاون سابق شهرداری شیراز با دستور قضایی بازداشت شدند
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس گفت: دو عضو کنونی شورای شهر شیراز و معاون سابق شهرداری شیراز با اتهامات مالی و به دستور مقام قضایی بازداشت شدند.

به گزارش مهرنما افشین محمدی دره شوری معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس گفت: پیش از این نیز چهار نفر از پرسنل مسئول در سازمان فرهنگی شهرداری شیراز با موضوع اتهامات مالی بازداشت شده بودند.

وی با اشاره به اینکه دستگیرشدگان برابر گزارش پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه فجر استان فارس مرتکب تخلفات و فساد گسترده مالی شده اند، بیان کرد: پس از دریافت گزارش مذکور و تشکیل پرونده قضایی تحقیقات تحت نظر بازپرس ویژه آغاز و با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و انجام حسابرسی و همچنین اقدامات تخصصی و اطلاعاتی ضابطان مربوطه ابعاد گوناگون و افراد مرتبط و مسئول در این فساد مالی شناسایی شدند.

 

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس تصریح کرد: با تکمیل تحقیقات، حسب مورد اتهاماتی از جمله مشارکت در اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل سند رسمی، تنظیم گزارش خلاف واقع، اهمال در انجام وظیفه منتهی به تضییع اموال عمومی به متهمان تفهیم شده است.

 

محمدی دره شوری افزود: متهمان جدید این پرونده مالی شامل ۲ عضو شورای شهر و معاون سابق شهرداری شیراز امروز و پس از احضار و اخذ دفاعیات مشروح با صدور قرار تأمین از نوع بازداشت موقت و همچنین وثیقه در بازداشت بسر می‌برند.