۲۰ میلیون  نهال در فارس کاشته می شود
۲۰ میلیون  نهال در فارس کاشته می شود
مدیرکل منابع طبیعی گفت: قرار است در مدت ۴ سال آینده یک میلیارد درخت در ایران کاشته شود که سهم فارس ۲۰ میلیون اصله درخت است.

به گزارش مهرنما فارس، مدیرکل منابع طبیعی در نشست مسئولان، دانشگاهیان و دوستداران محیط زیست  گفت: قرار است در مدت ۴ سال آینده یک میلیارد درخت در ایران کاشته شود که سهم فارس از این تعداد ۲۰ میلیون اصله درخت است.

رضایی افزود: با توجه به معاهدات جهانی همه کشور‌ها موظف به کاشت درخت هستند و کشور ما هم در این بخش تعهداتی دارد که باید به سرانجام برسد.

پدر علم آب شناسی ایران و استاد دانشگاه شیراز هم گفت: در حوزه بختگان سه سد ساخته و هزاران چاه حفر شده که آب‌های زیرزمینی را بیش از حد برداشت میکنند.

پروفسور رییسی افزود: آب رود کر از سال ۱۳۸۶ قطع شده و اگرهم آبی به بختگان وارد شود از حوزه‌های دیگر است.

وی با بیان اینکه شوری بختگان به ۳۵۰ هزار میلی گرم در لیتر رسیده است گفت: به دلیل مقدار کم آب و میزان نمک فراوان در دریاچه بختگان آب شور دریا چه وارد آبخوان‌های اطراف آن شده است یعنی سالی ۱۰ تا ۲۰ متر در سال پیش روی دارد.

پروفسور رییسی گفت: قبلاً هزار میلیون متر مکعب از دریاچه آب تبخیر می‌شد و سبب بالا رفتن رطوبت هوا تامین نیاز آبی درختان و گیاهان می‌شد، اما حالا باید با منبع به انجیرستان‌های استهبان آب رساند.