۱۰۰۰ هکتار از باغات و زراعت قیروکارزین شناسنامه دار شدند
۱۰۰۰ هکتار از باغات و زراعت قیروکارزین شناسنامه دار شدند
مدیر جهاد کشاورزی با اشاره به صدور شناسنامه باغات با همکاری اتاق اصناف، عنوان کرد: از آغاز طرح تاکنون ۵۰۰ هکتار از باغات شهرستان با ۹۷ بهره بردار و قریب به ۶۰۰ هکتار زراعت با ۴۲ بهره بردار شناسنامه دار شده و کد ۱۸ رقمی دریافت کردند

به گزارش مهرنما؛ روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین ، محمد حیدری با اشاره به صدور شناسنامه باغات و زراعت با همکاری اتاق اصناف، عنوان کرد: از آغاز طرح تاکنون بیش از ۱۰۰۰ هکتار از باغات و زراعت شهرستان با ۱۳۹ بهره‌بردار شناسنامه دار شدند

حیدری با تاکید بر اینکه خدمات و نهاده های کشاورزی صرفا به باغ های شناسنامه دار تعلق می گیرد، افزود: شناسنامه دار کردن باغات با کمک کارشناسان اتاق اصناف و با هدایت و راهنمایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها انجام می‌شود.

حیدری با بیان این که صدور شناسنامه برای باغات شهرستان از سال گذشته به طور جدی آغاز شده است بیان کرد: در بازدید از باغات اطلاعات کاملی از باغدار، نوع درختان کاشته شده، سال احداث، میزان و زمان سمپاشی و کودپاشی، همچنین سم مصرفی دریافت و در نهایت یک QRCode برای هر باغ صادر می‌شود.

حیدری شناسنامه دار کردن باغات را گامی برای توسعه و استانداردسازی تولیدات دانست و افزود: کشاورزان با مراجعه به نظام صنفی کشاورزی نسبت به شناسنامه دار کردن باغات اقدام‌کنند.