یک قاب فوتبالی از انسانیت
یک قاب فوتبالی از انسانیت
شايد اين تصوير رو كسى يادش نباشه!

درجريان رقابتهاى ٤جانبه ى هنگ كنگ ۲۰۰۳ ايران با دانمارك بازى داشت و در دقايق آخر وقتى يكى از تماشاگران سوت زد ((نيكبخت واحدی)) فكر كرد داور سوت پايان رو زده و درهيجده قدم ايران توپ رو با دست لمس كرد تا به طرف مركز زمين با شوت بفرسته و اين معمولاً يعنى پايان بازى.

اما داور با ديدن اين صحنه به طرف دروازه ى ايران مى آيد و نقطه ى پنالتی را نشان ميدهد…

كاپيتان تيم ملى دانمارك

(مورتن ويگهورست) متوجه عمدى نبودن كار نيكبخت واحدى ميشود.به سمت نيمكت و سر مربى تيم ملى دانمارك

((مورتن پر اولسن )) می‌رود و پس از مشورت با وى تصميم می‌گیرند با وجود ١بر صفر عقب بودن تيمشان كه باگل جواد، نكونام به ثمر رسيده بود توپ رو به بيرون دروازه بزنه…